Disability Network
Employment

Board Member

Welsh Government

Welsh Government

Location

Wales

Closing Date

19 February 2018

Description

APPOINTMENTS TO SPORT WALES:

UP TO 3 BOARD MEMBERS

Board Member: time commitment – 2 days/month; remuneration £282/day

Can you make a real difference to sport in Wales and help create an active, healthy and successful nation? Sport Wales are seeking to appoint motivated individuals to join a Board who are committed to public service, have the capacity to think differently and be determined to achieve these ambitions across Wales.

The closing date for applications 19 February 2018

For further details and to apply go to http://wales.gov.uk/publicappointments or for queries contact the HR Helpdesk on 03000 255454 or email sharedservicehelpdesk@wales.gsi.gov.uk

A large print, Braille or audio version of this advert can be obtained by request from 03000 255454


PENODIADAU I CHWARAEON CYMRU:

HYD AT DRI AELOD O'R BWRDD

Aelod o'r Bwrdd: Ymrwymiad amser – 2 ddiwrnod y mis; Tâl - £282 y dydd

A allwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i chwaraeon yng Nghymru a'n helpu i greu gwlad egnïol, iach a llwyddiannus? Mae Chwaraeon Cymru am benodi unigolion brwd i ymuno â'r Bwrdd fydd yn gallu ymroi i wasanaethu'r cyhoedd, yn gallu meddwl yn wahanol ac sydd â'r penderfyniad i wireddu'r uchelgeisiau hyn ledled Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Chwefror 2018

Am ragor o fanylion ac i ymgeisio, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â Desg Gymorth Adnoddau Dynol ar 03000 255454 neu DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru

Os hoffech fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 03000 255454

Apply Online Email Alerts

Apply For This Job

Upload your CV (optional) Max. file size: 5MB
No file selected

PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Disability Network requesting bank account details please email webmaster@disabilitynetwork.co.uk